Hybrid Fixator Ring
REF. NO

5258-0011
5258-0170
5258-0190